آموزشی و پژوهشی

فایل پاورپوینت با عنوان آموزش فراگیر از لینک زیر قابل دانلود است. لازم به ذکر است که آموزش فراگیر بر این مبنا استوار است  که  همه دانش‌آموزان حق برخورداری از آموزش و تحصیلِ مطابق و متناسب باظرفیت خویش را دارا هستند، خواه این ظرفیت کم و خواه زیاد باشد. بنابراین، در آموزش فراگیر، همه دانش‌آموزان با معلولیت یا بدون معلولیت (دانش‌آموزان آسیب دیده ذهنی، آسیب دیده بینایی و شنوایی، آسیب دیده جسمی و حرکتی، دانش‌آموزان عادی، دانش‌آموزان با هوش و ....)  قادرند در کنار یکدیگر، در مدارس عادی (البته با برخورداری از یک شبکه خدمات پشتیبانی مناسب) به تحصیل و یادگیری بپردازند.

http://www.mediafire.com/view/a4ycgf74ggvkycr/INCLUSIVE_EDUCATION.ppsx

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 1:39  توسط نصراله نوروزی   | 

جای تأسف بسیار دارد، زمانی که در مباحث و مجالس علمی و دانشگاهی کشور بحث از مصلحان تربیتی معاصر می‌گردد، تنها از افرادی همچون جین آدامز (دوست و همکار جان دیویی) و مؤسس Hull House (که مؤسسه‌ای اجنماعی در محله فقیرنشین سیگا بود و به تربیت دانش آموزان مهاجر می‌پرداخت) و یا پائولو فریر که به تعلیم و تربیت ستمدیدگان و روستائیان برزیلی پرداخت و سایر افراد خارجی سخن به عمل آمده و تعریف و تمجید می‌گردد و از بزرگان تعلیم و تربیت ایران، همچون جبار یاغچه‌بان که در امر آموزش و پرورش ناشنوایان همت گماشت و نیز دکتر محمد بهمن بیگی که در امر آموزش عشایر انقلابی بر پا نمود و ....، نامی برده نمی‌شود. بر من و شما دوستان عزیز است که ابتدائاً خود با این مفاخر آشنا شده، سپس دیگران را نیز با این بزرگان نظام تربیتی کشور آشنا نماییم.

از  لینک‌های زیر می‌توانید کتابی از دکتر محمد بهمن بیگی تحت عنوان "به اجاقت قسم" که در بر دارنده خاطرات آموزشی این استاد بزرگ است را دانلود و مطالعه فرمایید.

https://drive.google.com/file/d/0B01o3Jmn5UuQNmpnOWM4R0FjMnM/edit?usp=sharing

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 15:4  توسط نصراله نوروزی   | 

"بررسی رابطه بین نقش والدین و مدرسه در آموزش با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از دیدگاه والدین دانش‌آموزان استثنایی"

نصراله نوروزی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز،  nasr.norozi@gmail.com

سکینه جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

داوود بحرینی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

محمود بیاناتی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقش والدین و نیز نقشی که مدرسه در آموزش دانش‌آموزان بر عهده دارد، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی از دیدگاه والدین آنها بود. نمونه پژوهش شامل 140 نفر از والدین دانش‌آموزان استثنایی شهرستان دشتستان بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن آزمون و تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري تی تک‌نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، تجزیه وتحليل گردید. یافته‌ها نشان داد که والدین دانش‌آموزان استثنایی نقش خود و نیز نقش مدرسه را در آموزش دانش‌آموزان استثنایی فراتر از متوسط و در سطح بالایی برآورد نمودند. همچنین، بین ادراک والدین از نقش خود و نیز نقش مدرسه در آموزش دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود داشت و نقش مدرسه در آموزش فرزندان نسبت به نقش والدین در این زمینه، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ادراک از نقش آموزشی والدین و نیز نقش مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌‌آموزان استثنایی رابطه مثبت و معنادار داشته، لذا با بهبود این ادراک از سوی والدین و پایبندی عملی آنها و مدرسه به این نقش، دانش‌آموزان از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار خواهند شد.

کلیدواژه‌ها: نقش والدین در آموزش، نقش مدرسه در آموزش، پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموزان استثنایی

ارائه شده در  دومین همایش ملی روانشناسی: روانشناسی خانواده     (17الی19اسفندماه 1390دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)


+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 19:18  توسط نصراله نوروزی   | 

مدل کیفیت زندگی دانشگاهی1 سرجی و همکاران (2007)

کیفیت زندگی دانشگاهی به احساس رضایت کلی تجربه شده توسط دانشجویان در دانشگاه (یو و لی، 2008) و به میزان ارضای نیاز و تجاربی که منجر به ایجاد احساسات مثبت در طی زندگی دانشجویان در دانشگاه می گردد، اشاره دارد (سرجی و همکاران، 2007). به عبارت دیگر، کیفیت زندگی دانشگاهی میزانی است که افراد پیرامون کیفیت زندگی دانشگاهی خود به عنوان یک کل به شکل مطلوب قضاوت می کنند.

سرجی و همکاران (2007) دریافتند که رضایت از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، خدماتی و امکاناتی تأثیری معنی‌دار بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دارند. بر این اساس، آنها به تدوین مدلی برای کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان پرداختند. این مدل نشان می‌دهد که کیفیت زندگی دانشگاهی به شکلی مثبت تحت تأثیر رضایت از جنبه‌های علمی و اجتماعی زندگی دانشجویی قرار داشته و این دو نیز به نوبه خود، بر اساس رضایت از امکانات و خدمات ارائه شده در دانشگاه به وجود می‌آیند. بنابراین، بر اساس این مدل می‌توان چنین گفت که رضایت از زندگی دانشگاهی از سطوح پایین‌تر مسائل زندگی در آن حوزه یعنی رضایت از جنبه های آموزشی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. علاوه بر این، کیفیت زندگی دانشگاهی ممکن است با رضایت از امکانات و خدمات ارائه شده در دانشگاه تحت تاثیر قرار گیرد؛ به این معنا که رضایت از امکانات و خدمات اولیه با تحت تاثیر قرار دادن رضایت از جنبه های آموزشی و اجتماعی زندگی دانشگاهی، به نوبه خود نقش عمده ای در تعیین کیفیت زندگی دانشگاهی ایفا می‌نماید.

 بر اساس مدل سرجی و همکاران (2007)، خدمات و امکانات ارائه شده از سوی دانشگاه شامل خدمات بهداشتی، کتابخانه، حمل و نقل و پارکینگ، کتابفروشی، ارتباطات، و رفاهی می‌گردد که رضایت از این خدمات و امکانات بر روی رضایت از جنبه‌های آموزشی شامل هیأت علمی، شیوه‌های آموزشی، محیط کلاس ، تکالیف دانشجویی، اعتبار و تنوع علمی و نیز رضایت از جنبه‌های اجتماعی دانشگاه شامل زندگی خوابگاهی، برنامه‌ها و خدمات بین‌المللی، انجمن‌ها و احزاب، ورزش دانشگاهی و فعالیت‌های تفریحی، تأثیر می‌گذارد.

1. Quality of College Life (QCL)

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 0:37  توسط نصراله نوروزی   | 

دوستان عزیز علاقمند به طرح درس نویسی، می‌توانند نمونه کامل یک طرح درس را که در سالهای گذشته توسط اینجانب تهیه شده در زیر دانلود و استفاده نمایند. لازم به توضیح است که این طرح درس مربوط به درس فارسی (آموزش صدای پ) پایه اول ابتدایی دانش‌آموزان آسیب دیده ذهنی می‌باشد. البته ایراداتی هم در شکل نوشتن برخی اهداف  دارد!!!


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 21:7  توسط نصراله نوروزی   | 

دوستان عزیز، متن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را که به تازگی رونمایی شده می‌توانید از لینک زیر دانلود نمایید. امید است که این تحول به معنای واقعی در عمل روی دهد.+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:10  توسط نصراله نوروزی   | 

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان مبانی روانشناختی آموزش نوشتن در دوره ابتدایی


+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:50  توسط نصراله نوروزی   | 

استعداد و استدلال تمثیلی

فایل پاورپوینت مرتبط با مفهوم استعداد و دلالتهای آن در ارزیابی استدلال تمثیلی جهت استفاده دوستان عزیز از لینک زیر قابل دانلود است.+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 21:52  توسط نصراله نوروزی   | 

طراحی آموزشی و نظریه یادگیری

   فایل پی دی اف تحت عنوان:                                                                     طراحی آموزشی و نظریه یادگیری (Instructional Design & Learning Theory)   را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فایل مزبور، چکیده ای مختصر و مفید از نظریات یادگیری را شامل می شود که  ارزش دانلود دارد.+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:15  توسط نصراله نوروزی   | 

ساختن گرایی
دوستان عزیز می توانند فایل پاورپوینت تحت عنوان "یادگیری و یادآوری: پایه های ساخت دانش شخصی" را که مرتبط با نهضت ساختن گرایی در تعلیم و تربیت می باشد، در زیر دانلود نمایند.


+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:39  توسط نصراله نوروزی   | 

شرحی مختصر بر نظريه های يادگيري: رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختن گرایی

رفتار گرايي        behaviorism

  1. رفتارگرايي بررسي علمي رفتار انسان است.
  2. هدف نهایی رفتار گرایی پیش بینی وکنترل رفتار می باشد.
  3. علاقه اصلی رفتارگرایان به رفتار و تغییراتی است که بر اثر تجربه در آن ایجاد می شود.
  4. رفتار گرایان رفتار های قابل مشاهده و اندازه گیری را مطالعه می کنند و به رویدادهای ذهنی کاری ندارند.

5.       تعریف یادگیری در رفتارگرایی: ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان

6.پیشگامان رفتار گرایی: واتسون - پاولف ثورندایک - اسکینر

شناخت گرایی         cognitivism

1.شناخت گرایان  بر خلاف رفتار گرایان به جای تأکید بر رفتار قابل مشاهده، فرآیندهای عالی ذهنی مانند تفکر ، تعقل ، ادراک و حل مسئله را مورد توجه قرار می دهند.

2.شناخت گرایان معتقدند که یادگیری فرآیندی درونی است که حافظه ، انگیزش و تفکر نقش مهمی در آن ایفا می کنند.

3.تعریف یادگیری در نظریه شناخت گرایی: یادگیری فرآیندی است که طی آن دانش و اطلاعات به وسیله خود یادگیرنده

- کسب می شود - پردازش می شود - دست کاری می شود - به یاد سپرده می شود - یادآوری می شود-  سازمان دهی می شود با دانش جدید پیوند می خورد.

4.یادگیری بر چهار عملیات ویژه استوار است:

* دریافت محرک ها یا اطلاعات

* پردازش اطلاعات

* نگهداری و ذخیره اطلاعات

* انتقال اطلاعات

       5-پیشگامان شناخت گرایی: گشتالت برونر- پیاژه

ساختن گرایی          constructivism

1.ساختن گرایی نوعی فلسفه ی یادگیری است که به  موجب آن انسان با بهره گیری از تجارب قبلی ، شناخت خود را از جهان پیرامون می سازد.

2.اصول ساختن گرایی بر پایه ی آگاهی از یادگیری استوار است .

3.پیام  اصلی ساختن گرایی این است که دانش به یادگیرندگان منتقل نمی شود؛ بلکه یادگیرندگان خود دانش را می سازند.

4.یادگیری ساختن گرا فرایندی پویا و درونی است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطلاعات جدید به آن چه قبلاً آموخته اند دست به ساختن دانش می زنند.

5.هدف نهایی ساختن گرایی حمایت از دانش آموزان است تا آنها را به متفکرانی خلاق و حل کننده ی مسائل تبدیل کند.دانش آموزی فکور که قدرت شناخت و استفاده از آموخته های خود را دارا باشد.

6.راهبردهای آموزشی متناسب با نیاز و پیش دانسته های دانش آموزان انتخاب می شوند .دانش آموزان ترغیب می شوند که خودشان اصول و قواعد را کشف  و به طور فعال درباره ی موضوعات بحث نمایند.

7. ساختن گرایی در سراسر فرآیند  یادگیری بر مهارت در حل مسئله، تفکر انتقادی، تجزیه و تحلیل ، آفرینش و ارزشیابی تأکید می کند.

8.پیشگامان ساختن گرایی : دیویی پیاژه - ویگوتسکی - آزوبل

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 2:7  توسط نصراله نوروزی   | 

پاور پوینت یادگیری

فایل پاورپوینت پیرامون یادگیری و نظریات مربوط به آن را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت یادگیری

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 1:14  توسط نصراله نوروزی   |